• Български
  • English

Q8OILS

Kuwait Petroleum International, известна с марката Q8, утвърдила се на пазари за горива, смазочни материали и други петролни деривати в  Европа и в Далечния изток.

Основана през 1983 г., Kuwait Petroleum International става международна дъщерно дружество на Kuwait Petroleum Corporation.

Тя обединява всички държавни елементи, обхващащи нефтения сектор на Kuwait под един корпоративен чадър и се нарежда в топ десет на световните енергийни холдинги. С огромните си петролни залежи, съоръжения за добив на петрол и преработващи рафинерии, "Кувейт Петролеум" би могла да работи още 190 години, като запази сегашното си ниво на продажби от 75 милиона литра на ден.

Q8- пазарите на горива обхваща мрежа от повече от 4400 бензиностанции в цяла Европа.

International Diesel Service (IDS) е посветена на нуждите на международни компании за автомобилни превози.

Q8Aviation осигурява гориво за реактивни двигатели на повече от 60 летища в международен план. 

Q8Oils произвежда и предлага някои от най-добрите смазочни материали в света.

Поделения на  Q8Oils са разположени в Белгия, Италия, Великобритания и Швеция. Всяко поделение е  в пълно съответствие с местните закони и изисквания за безопасност и сигурност за запазване на здравето на хората и околната среда.

Copyright © 2024 kosser.net Всички права са запазени.