• Български
  • English

TRIFA

Trifa - Gluhlampenwerk am Trifels GmbH е германски производител на качествени автомобилни крушки. Фирмата е основана през 1929 г. от Макс Людвигом в землях Тюрингии

Нейната цел е да задоволява потребностите на своите клиенти в автомобилната индустрия като предлага първокачествен продукт и спазва всички качествени и екологични стандарти и законови разпоредби. За да изпълни тази своя мисия, Trifa е приложила в своето управление и качествен контрол стандартите DIN EN ISO 9001:2000.

Специално внимание се обръща на възприемането и развитието на желанието и потребностите на клиентите при разработването на продуктовата гама. Всички дейности, предшестващи пускането в предлагане на крайния продукт, са внимателно планирани. Качеството на производството се поддържа чрез непрекъснато планиране на всички необходими процеси преди и по време на изготвянето на заявките, като се извършва непрекъснато наблюдение и проверка на изпълнението.

През 1999 г. Trifa премества своята дейност в нова високо технологична сграда. Сърцето на компанията е фотометричната лаборатория. Всички стандарти за качество на Европейския съюз и тестове се провеждат там. Продуктите на Trifa са успешно преминали тестове и притежават сертификат и означение за качество Е1 издаден в Германия.

По настоящем благодарение на своята гъвкавост, надеждност и високо качество фирмата има клиенти в петте континента. Trifa предлага не само високо качество, но и оптимална цена, което я прави предпочитан и конкурентен партньор за вашия бизнес. 

TRIFA каталог /online/

TRIFA крушки /pdf/

Copyright © 2022 kosser.net Всички права са запазени.